Archive for oktober, 2007

Eén : Bij de totstandkoming van de kater dienen grote hoeveelheden alcohol ingenomen te worden. Twee : Om een goede verwerking van de ingenomen producten te garanderen is het aangewezen tien tot twaalf uur te slapen. Drie : Een kater is een positief gegeven.  Elke kater wordt immers gekenmerkt door de overgang van een negatief […]


Sebastiaan

11Okt07

Zwijgend overpeinsde Sebastiaan hoe ongelooflijk klote hij het had gevonden zijn hele leven af te hangen van Jan en alleman. Hij had zijn jeugd ervaren als een voortdurend tekort aan vrijheid. Volwassenheid leek hem veel beter te liggen dan het betuttel waarvan hij zich zijn jonge leven lijdend voorwerp had gevoeld. Sebastiaan was een man […]